icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down
Over Fresh from Flanders

Over Fresh from Flanders

Discover more

Op Freshfromflanders.com wil VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, buitenlandse importeurs in contact brengen met Vlaamse leveranciers van versproducten. We werken hierbij vooral productgericht, via een waaier aan gespecialiseerde productwebsites die onder de koepel van freshfromflanders.com vallen.

Over VLAM

VLAM voert promotie voor de producten van de Vlaamse landbouw, tuinbouw en visserij in binnen- en buitenland. De promotie gebeurt grotendeels per product of productgroep. Concreet zijn dat varkensvlees, rundvlees, vleeswaren, gevogelte, eieren, konijnenvlees, groenten & fruit, aardappelen, pootgoed, aardappelproducten, zuivelspecialiteiten, bloemen & planten, vis, zaaizaden en bioproducten. In het buitenland werkt VLAM vooral business-to-business. Via vakmagazines, beursdeelnames en events brengt VLAM internationale importeurs van versproducten in contact met Vlaamse leveranciers, exportbedrijven en groothandelaars.

Vlaanderen, de noordelijke landshelft van België

België, met hoofdstad Brussel, bestaat uit drie regio’s. De noordelijke landshelft Vlaanderen is Nederlandstalig. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is tweetalig Nederlands & Frans. En in het zuidelijke Wallonië spreekt men Frans en ligt ook het Duitstalige landsgedeelte. Naast de verschillende talen zijn er ook geografisch belangrijke verschillen: Vlaanderen is lager gelegen en kent een grotere bevolkingsdichtheid, Wallonië kent een meer uitgesproken en hoger reliëf en is minder dicht bevolkt. Deze verschillen verklaren meteen ook het onderscheid in land- en tuinbouwproductie tussen beide regio’s.

Gespecialiseerde teelten in Vlaanderen

In Vlaanderen ligt de focus vooral op intensieve productie, zoals varkenskwekerijen, hoogtechnologische sierteelt en groente- en fruitproductie. Ook sectoren die een meerwaarde realiseren dankzij hun know-how zijn in Vlaanderen goed vertegenwoordigd, denk maar aan de jongplantensector, de zuivelproductie, de vleeswarenbedrijven en de zeer gespecialiseerde aardappelverwerking.
In Wallonië kunnen producenten dan weer hun extra ruimte inzetten, wat zich vertaalt in een meer extensieve landbouw.

Deze site spitst zich toe op de producten uit Vlaanderen.

Tussen overheid en bedrijven

VLAM heeft tot doel om, in opdracht van de Vlaamse regering en het bedrijfsleven, in binnen- en buitenland en in actieve samenwerking tussen zoveel mogelijk schakels in de keten, de marketing te verzorgen van de producten en diensten van de Vlaamse landbouw, tuinbouw, visserij en agro-alimentaire sector.

De Vlaamse overheid subsidieert daartoe de werking van VLAM, zodat we ons efficiënt kunnen organiseren en verschillende expertises kunnen aanbieden aan de verschillende productgroepen. Of het nu gaat over communicatie, marktonderzoek of buitenlandse handel.

Daarnaast worden bijdragen geïnd bij de verschillende spelers uit de aangesloten sectoren, zoals vlees, groenten & fruit, sierteelt, zuivel... Belangrijk is dat het geld dat een sector bij elkaar brengt enkel gebruikt wordt voor promotie voor diezelfde sector. Voor sommige campagnes kan VLAM bovendien rekenen op Europese cofinanciering.

VLAM werkt voor de voorbereiding en uitvoering van de acties in zeer nauw overleg met  de bedrijven zelf. Het VLAM-team bepaalt samen met vertegenwoordigers uit de sector de strategie en samen ontwikkelen ze doelgerichte campagnes. Het unieke aan deze werkwijze is dat we de expertise van de VLAM-medewerkers koppelen aan de kennis van de producenten, de retailers en de exporteurs.